1. Chroni domową sieć elektryczną na trzech fazach przed wahaniami napięcia sieci zasilającej.
 2. Zabezpiecza urządzenia wewnątrz sieci domowej przed uszkodzeniem.
 3. Automatycznie podnosi zbyt niskie napięcie lub obniża zbyt wysokie.
 4. Utrzymuje napięcie w granicach normy napięciowej i nie dopuszcza do nadprogowego zasilania urządzeń wewnątrz sieci domowej.
 5. Zmniejsza asymetrię faz.
 6. Niweluje zakłócenia wyższych częstotliwości wytwarzane przez urządzenia domowe.
 7. Zabezpiecza przed wyładowaniami atmosferycznymi i przed przepięciami sieciowymi.
 8. Zabezpiecza przed utratą przewodu neutralnego (zera) od strony przyłącza.
 9. Odpowiednie ustawienie poprawia pracę pompy ciepła.
 10. Zabezpiecza fotowoltaikę przed wyłączeniem falownika.
 11. Poprawia pracę falowników hybrydowych.
 12. Służy do możliwości zagospodarowania energii w systemie powerbank.
 13. Zwiększa efektywność instalacji elektrycznych.
 14. Jest wyposażony w wyświetlacze wskazujące bieżące wartości napięcia zasilającego na poszczególnych fazach.
 15. Urządzenie uruchamia się w ciągu trzech sekund od momentu pojawienia się napięcia którego wartość jest niezgodna z normą
 16. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo pięciobolcowe. W przypadku posiadania fotowoltaiki na fazie na której napięcie zostało zredukowane, wyprodukowana energia powinna zostać skonsumowana lub zmagazynowana wewnątrz sieci.