Kto może wykonać montaż?

Montaż urządzenia mogą wykonać zarówno autoryzowani montażyści CR GAMA, którzy odbyli stosowne szkolenia z uwzględnieniem doboru właściwych urządzeń kompensujących energię elektryczną oraz niezależni montażyści, posiadający stosowne uprawnienia (SEP do 1 kV), którzy (poprzez analizę środowiska, zbadanie zagęszczenia instalacji oraz pętli zwarcia) również poprawnie zamontują i wskażą właściwe urządzenia do zagospodarowania prądu, który został zredukowany na fazie, na której wystąpiło przekroczenie.

Informacja dla osób uprawnionych do montażu urządzenia
Pobierz PDF

Poznaj Firmę CR Gama Pasjonata innowacji image
Schemat montażu regulatora
 • Przewód N regulatora RNF musi być podłączony do tego samego styku N w rozdzielni budynku.
 • Nie podłączenie lub błędne podłączenie przewodu neutralnego może skutkować uszkodzeniem sterowników.

 

Jak przebiega montaż regulatora napięcia?

Od prawidłowego montażu i podłączenia regulatora RNF zależy jego prawidłowa praca, bezpieczeństwo instalacji oraz jej użytkowników. Bez względu na wielkość i typ urządzenia wszystkie aktualnie produkowane typy regulatorów powinny być montowane wg poniższej procedury:

 1. Instalowanie, podłączenie i uruchomienie urządzenia powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne i odpowiednie kwalifikacje.
 2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokonać pomiaru napięcia na każdej fazie domowej instalacji elektrycznej.
 3. Wyłączyć bezpieczniki przedlicznikowe i jeszcze raz skontrolować napięcie.
 4. Zamontować Regulator RNF między licznikiem a rozdzielnią budynku. Zwrócić uwagę na bezpieczniki regulatora, aby były w pozycji wyłączonej.
 5. Przewód N od strony budynku nie musi być odpinany, ale konieczne jest podłączenie przewodu neutralnego na niebieską listwę N regulatora RNF.
 6. Podłączyć wejście Regulatora RNF zaznaczone na jego obudowie po lewej stronie z wyjściem licznika, zwracając uwagę na kolory kabli.
 7. Podłączyć wyjście urządzenia zaznaczone na obudowie regulatora RNF po jego prawej stronie do obwodów wyjściowych instalacji elektrycznej.
 8. Włączyć bezpieczniki przedlicznikowe.
 9. Załączyć zespół bezpieczników znajdujący się po lewej stronie regulatora RNF.
 10. Na woltomierzach powinno wyświetlić się aktualne napięcie występujące w sieci.
 11. Załączyć drugi zespół bezpieczników znajdujący się po prawej stronie regulatora RNF, który będzie zasilał urządzenia domowe.

Zarządzenie IRiESD zabrania generacji prądu do sieci operatora w czasie zawyżonego napięcia. W tym przypadku, w czasie pracy falownika jest potrzeba zagospodarowania swojej produkcji na fazie, gdzie napięcie przekracza 253V. Niedostosowanie się do tego zarządzenia może grozić karami i rozwiązaniem umowy z operatorem. Dlatego ważnym czynnikiem podczas montażu jest dostosowanie się do powyższych wymagań i przekierowanie prądu wytwarzanego w czasie redukcji na inne urządzenia znajdujące się wewnątrz sieci. W tym celu w naszym urządzeniu zostało zamontowane gniazdo pięciobolcowe. Trójfazowy Regulator Napięcia Fazowego RNF-3 jest dostarczany w wersji przygotowanej do jego mocowania na ścianach budynków lub pomieszczeń. Metalowa obudowa Regulatora Napięcia Fazowego jest wyposażona w otwory służące do montażu urządzenia na ścianach budynków lub pomieszczeń.

W Regulatorach Napięcia Fazowego RNF kable nie są montowane fabrycznie.