Trójfazowy Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A
Trójfazowy Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A
Trójfazowy Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A
Trójfazowy Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A

Trójfazowy Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A

9 340,00 zł
Netto
Cena netto: 9 340,00 zł

Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A jest urządzeniem służącym do zabezpieczania falowników domowych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła przed ich wyłączaniem z powodu zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia występującego w sieci energetycznej niezależnie na każdej fazie.

W momencie, gdy napięcie sieci energetycznej jest prawidłowe regulator RNF-3-GD jest w stanie czuwania i łączy bezpośrednio sieć z falownikiem. W momencie przekroczenia granicznych wartości napięcia w sieci zasilającej, falownik instalacji fotowoltaicznej wyłącza się z powodu zbyt wysokiego napięcia lub gdy pompa ciepła nie będzie działała prawidłowo z powodu zbyt niskiego napięcia w sieci. W takich sytuacjach regulator RNF-3-GD zaczyna pracować i koryguje napięcie fazowe do właściwej, dopuszczalnej wartości z przedziału 208-252 V. W ten sposób urządzenie zapobiega wyłączaniu się falownika fotowoltaiki, zapewnia ciągłą produkcję prądu oraz reguluje asymetrię napięcia pomiędzy fazami, dzięki czemu np. pompy ciepła mogą pracować prawidłowo nawet przy zbyt niskim napięciu na jednej z faz.

  • Urządzenie zapobiega wyłączaniu się falownika, likwiduje okresy, w których instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu.
  • Reaguje na zmiany napięcia w sieci w czasie od 1-5 s.
  • Zwiększa żywotność komponentów instalacji.
  • Zabezpiecza przed uszkodzeniami domowe urządzenia elektryczne.
  • Spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2006/95/WE
  • Prąd wyprodukowany na zredukowanej fazie należy skonsumować wewnątrz sieci domowej lub za pomocą gniazdka umieszczonego na obudowie regulatora.

Pliki do pobrania

Trójfazowy Regulator...

9 340,00 zł